top of page

Våra tjänster

Terjärvapotek-19_webb.jpg
kosmetik apotek

Receptexpediering

Emottagande av medicinavfall

Receptmediciner fås från direktexpedieringspunkter, där du får individuell betjäning och sakkunnig information. Tre direktexpedieringspunkter garanterar en smidig betjäning. Man behöver sällan köa här. Vid behov förnyar vi dina recept.

Du kan returnera dina gamla och oanvända mediciner till apoteket. Vi levererar dem vidare till en avfallsanläggning där de förstörs. Ta gärna bort namnetiketten från förpackningen och sätt eventuella nålar och sprutor I en skild förpackning.

Egenvård

Dosdispencering

Tillfälliga symptom, som är lätta att känna igen, kan vårdas med receptfria mediciner. Vi hjälper och ger råd vid val av rätt egenvårdsprodukt. Trots att vårt apotek är litet, har vi ett stort utbud av egenvårdsprodukter och det finns alltid sakkunnig betjäning.

Maskinell dosdispensering är en tjänst, där våra kunder kan få sina regelbundet använda mediciner färdigt packade I dospåsar för 2 veckor åt gången. Dosdispensering lämpar sig väl för kunder med många mediciner eller ifall man har svårt att komma ihåg att ta dem. Kostnader för dosdispensering är 8,25€/vecka + medicinpris. FPA ersätter en del av kostnaderna för personer över 75 år.

Apotekets kontrolltjänst för medicinering

Prislista

Tjänsten är tänkt för kunder, som har många mediciner och vill försäkra sig om en trygg medicinering. Speciellt äldre kunder har nytta av kontrollen. En farmaceut eller apotekaren granskar kundens medicinlista (alla mediciner samt vitaminer och naturkostpreparat) 

 

Vi kontrollerar lämplig doseringstidpunkt och andra saker som behöver noteras i samband med intag av mediciner, interaktioner, oändamålsenlig dubbelmedicinering, biverkningar, läkemedlets lämplighet för äldre samt kostnader. 

 

På basis av kontrollen gör vi ett medicinkort och en rapport, som vi går igenom tillsammans med kunden. Vid behov kan en anhörig eller vän vara närvarande när vi går igenom medicineringen. Kontrolltjänsten kostar 45 € (pris med mvs 24% ).

  • Specialtillstånd för recept 
    - vanlig 20 € 
    - brådskande 40 € 

  • Faktureringstillägg 2,50 € + mvs 

  • Schengen-intyg 5 €/medicin 

  • Dosdispensering 8,25 €/vecka 

  • Kontrolltjänst för medicinering 45 €

bottom of page